> 11. 5. 2020 začínají konzultace pro žáky 3. ročníků

Publikoval admin, 5. 5. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

dne 11. 5. 2020 Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace zahajuje konzultace pro žáky
3. ročníků.

Provoz školy, organizace výuky a pobyt osob ve škole se řídí dokumentem MŠMT vydaným dne
30. 4. 2020 „Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy na maturitní
a závěrečnou zkoušku a absolutorium v konzervatoři v období do konce školního roku 2019/2020“.
Vstupy do budov, místa konzultací a časy zahájení konzultací se řídí náhradním rozvrhem pro teoretické vyučování i odborný výcvik.

Vstup do školy bude možný pouze hlavním vchodem.

Povinnost podepsat čestné prohlášení!!! Žáci odevzdají čestné prohlášení první den při vstupu do budovy školy.

Provoz školy a hygienická opatření

Při přípravě učeben, prostor školy a hygienických zařízení je postupováno dle dokumentu MŠMT. Žáci budou při vstupu do budovy informováni o použití dezinfekce při odchodu do učeben. Žáci mají povinnost mít minimálně 2 roušky a na použité roušky mít svůj sáček. V budově školy žáci využívají toalety pouze v té části budovy, kde mají výuku. Není povolen volný pohyb žáků po budovách a mezi patry.

Mgr. Michal Durec, DiS.

ředitel

SOUBORY KE STAŽENÍ
Ochrana zdraví pro období přípravy na mat. a závěrečnou zkoušku (pdf, 1.18MB)
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (pdf, 0.26MB)
Náhradní rozvrh 25. 5. - 29. 5. 2020 (pdf, 0.19MB)

KONTAKT


Střední odborná škola, Bruntál,
příspěvková organizace
Krnovská 998/9, 792 01 Bruntál

Tel.: +420 554 295 241
Tel.: +420 552 304 304
E-mail.: sosbruntal@sosbruntal.cz