Výběrová řízení

1a)_Soutěž na inženýrskou činnost pro realizaci stavby_Stavební úpravy tělocvičny včetně sociálního zařízení včetně výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP_Výzva k podání nabídek
1a)_Soutěž na inženýrskou činnost pro realizaci stavby_Stavební úpravy tělocvičny včetně sociálního zařízení včetně výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP_Výzva k podání nabídek_dokument wordu
1b)_Soutěž na inženýrskou činnost pro realizaci stavby_Stavební úpravy tělocvičny včetně sociálního zařízení včetně výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP_Příkazní smlouva
1b)_Soutěž na inženýrskou činnost pro realizaci stavby_Stavební úpravy tělocvičny včetně sociálního zařízení včetně výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP_Příkazní smlouva_dok Wordu
1c)_Soutěž na inženýrskou činnost pro realizaci stavby_Stavební úpravy tělocvičny včetně sociálního zařízení včetně výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP_Podrobné specifikace_zip soubor