Aktuality pro veřejnost
DOVOLBA DO ŠKOLSKÉ RADY...

DOVOLBA ČLENA ŠKOLSKÉ RADY Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, Krnovská 988/9, 792 01 Bruntál, vyhlašuje termín dovolby člena Školské rady z řad zletilých žáků. Volit mohou jen zletilí (žáci, rodiče). Datum konání: 6. 10. 2016 Doba konání: od 8.00 -  do 14.00 hodin Místo konání: Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, Krnovská 988/9, 792 01 Bruntál,"Velký sál". Přihlášení kandidáti:...

> číst více
Publikováno dne 10.8.2016
CELOSTáTNí ODBORNá SOUTěž "OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 2016...

Ve dnech 9. a 10. 5. 2016 pořádala naše škola celostátní odbornou soutěž žáků oboru 41-55-H/01 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 2016. Na prvním místě se umístil Pavel Klimeš ze SŠ řemeslné a ZŠ Soběslav. Na druhém místě pak Jiří Vacík ze SŠ Kralovice a na třetím místě Michal Ondráček z VOŠ a SOŠ zem. tech. Bystřice n. Perštejnem. Na soutěž se sjelo 32 žáků a 32 učitelů z celé České republiky. Naše škola jako pořádající se letos soutěže dle pravidel nemohla zúčastnit. Videoreportáže sledujte po klepnutí na obrázky níže: ...

> číst více
Publikováno dne 11.5.2016
ZLATÝ POHÁR LINDE 2016...

ÚSPĚCH NAŠEHO ŽÁKA V MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI „ZLATÝ POHÁR LINDE“ Martin Repáň, žák 2. ročníku oboru vzdělání Opravář zemědělských strojů (třída 2.O) se umístil na 3. místě v metodě svařování 311 (svařování plamenem) Pro více informací - klepněte na pohár: O soutěži informují rovněž i webové stránky Městského úřadu Bruntál - klepněte na logo:...

> číst více
Publikováno dne 26.4.2016
ZLATÁ VAŘEČKA 2016...

Ve čtvrtek 7. 4. 2016 se na OU a PrŠ Nový Jičín konal již 15. ročník putovní moravské soutěže Zlatá vařečka, která byla určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami oboru kuchařské práce. Více se o soutěži dozvíte po klepnutí na obrázek níže:   ...

> číst více
Publikováno dne 14.4.2016
KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE - ELEKTRIKÁŘ SILNOPROUD...

Ve dnech 16. a 17. 3. 2016 proběhlo v prostorách školy krajské kolo soutěže odborných dovedností žáků oboru Elektrikář - silnoproud, které naše škola organizovala. Zúčastnilo se celkem 12 žáků z 6 škol v MS kraji. Žáci naší školy Pavel Bezák a Martin Daubner byli hodnoceni mimo celkové pořadí z toho důvodu, že škola, která soutěž pořádá, se jí nezúčastňuje.  Pavel Bezák získal nejvyšší počet bodů. Žáci soutěžili v teoretickém testu a v provádění praktických úkolů: domovní instalace a zapojení stykačové soustavy. Foto a video jednotlivých soutěžících: po klepnutí n...

> číst více
Publikováno dne 18.3.2016
1
3
4
....
7