Je Vaše dítě manuálně zručné? Od malička ho zajímají stroje, auta, nebo třeba práce se dřevem? Baví ho vařit?
Nenuťte své díte chodit na maturitní obory, když mu učení nikdy moc nešlo. Díky kombinaci učňovských oborů zakončených výučním listem a nástavbového studia zakončeného maturitou, může dosáhnout stejného, né-li vyššího vzdělání a ještě bude mít možnost volby.

Naše škola nabízí 15 oborů s výučním listem a 1 maturitní obor (nástavbové studium). Věříme, že si z naší široké škály vyberete.

Obory vzdělání s výučním listem

- 3 roky studia zakončené výučním listem
Obory vzdělání s výučním listem vhodné pro studenty s praktickým zaměřením

- 3 roky studia zakončené výučním listemObory vzdělání s maturitní zkouškou

- 2 roky studia zakončené maturitní zkouškou
Upozorňujeme, že podmínkou pro studium nástavbových oborů, je mít výuční list!