Školní řád
V PDF níže naleznete dokumenty související se školním řádem.
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ
ŠKOLNÍ ŘÁD