požadavky pro 1. ročník
V pdf, které naleznete pro rozkliku daného oboru, naleznete informace o věcech potřebných pro studium 1. ročníku na naší škole.
1_ADAPTAČNÍ KURZY PRO 1. ROČNÍKY v r. 2016
2_INFORMACE O POMŮCKÁCH PRO VÝUKU BUDOU POSKYTNUTY PŘI NÁSTUPU ŽÁKA NA ŠKOLU