Prevence šikany

1_DOTAČNÍ PROGRAM MŠMT PRO ROMSKÉ ŽÁKY - 2017
2_ADAPTAČNÍ KURZY 2016 - ZPRÁVA O PRŮBĚHU
3_PROJEKT UČENÍ PRO ŽIVOT PRO ŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016
GENERÁLNÍ SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
LITERATURA, ODKAZY A KONTAKTY PRO OBLAST ŠIKANOVÁNÍ
METODICKÝ POKYN MŠMT K ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ
MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOL. ROK 2014 - 2015
PORADNA PRO ZÁVISLOSTI
PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ VAROVNÉ SIGNÁLY ŠIKANOVÁNÍ
STRATEGIE PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
ZKRÁCENÝ POPIS STÁDIÍ ŠIKANOVÁNÍ