Výchovný poradce

Ing. Věra Zavadilová
Tel.: +420 552 304 388, +420 552 304 327
sudý týden
Středa: 10:00 - 11:45 hod.

lichý týden
Středa: 8:00 - 11:45 hod.

kabinet č. 140
   Poradenská činnost pro žáky, rodiče, pedagogické pracovníky
    Prevence záškoláctví dle směrnic MSMT, vedení zápisůPodpora vzdělávání sociokulturně znevýhodněných žáků
    Realizace dotačního programu MSMT o podpoře romských žáků středních škol
    Vyhledávání a orientační šetření problémových žáků
    Zprostředkování konzultací u odborníků, pomoc při navazování kontaktu s odborníky pro rodiče
    Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům při řešení vzniklých výchovných a vzdělávacích problémů
    Rozvoj profesní orientace pro žáky a rodiče
    Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu
    Kariérové poradenství – shromažďování, předávání informací ze světa práce, korekce prvotní volby povolání
    Vedení předepsané dokumentace