Školní speciální pedagog

Mgr. Jana Adametzová
Tel.: +420 552 304 323
kabinet č. 303
Konzultační hodiny:
Sudý týden - čtvrtek: 11:50 - 12:35
Lichý týden - pátek: 10:50 - 11:40
   Sledování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
    Evidence žáků se specifickými poruchami učení a jeho průběžná aktualizace
    Vytvoření individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se specifickými potřebami učení
    Zabezpečení podmínek pro žáky se SPU při vykonání ZZ
    Spolupráce s PPP Bruntál, Krnov ohledně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami