Školní psycholog

PhDr. Pavel Čapka
Tel.: +420 552 304 331
Kabinet č. 141
Sudý týden - středa, pátek 8:30 - 13:00 hod.
Lichý týden - pátek 8:30 - 13:00 hod.
E-mail: capka@sosbruntal.cz
   Zjišťování sociálního klimatu ve škole
   Individuální případová práce se žáky v osobních problémech
   Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce
    Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech
    Systematická odborná práce s problémovými žáky individuálně, ve skupinách
    Práce s obtížně zvladatelnými třídními kolektivy, pracovními skupinami
    Práce na rozvoji komunikačních dovedností žáků
    Práce na naladění vztahů žák učitel
    Pomoc při rozvoji profesní orientace žáků – stanovení profesního profilu
    Specifická odborná činnost pro žáky ze sociálně znevýhodněných rodin
    Práce na rozvoji osobnosti žáků ze SpŠ a poruchami osobnosti