Učňovské obory - výuční list
Učňovské obory s praktickým zaměřením - výuční list
Nástavbové obory - maturitní zkouška

Tesař

Pracovní uplatnění absolventa v praxi

Absolvent oboru vzdělání tesař je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním. Uplatní se při výkonu povolání tesař zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých nebo malých provozech i živnostech. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven i na samostatnou podnikatelskou činnost. Získané vzdělání splňuje základ pro další vzdělávání v systému celoživotního vzdělávání.

 

Očekávané výsledky vzdělávání – kompetence absolventa

Vzdělávání v oboru směřuje k tomu, aby si žáci prohloubili a rozvinuli, v návaznosti na dosažené vzdělání a podle svých schopností a potřeb, následující klíčové a odborné dovednosti.

Odborné kompetence

Absolvent se vyznačuje těmito odbornými kompetencemi: