Učňovské obory - výuční list
Učňovské obory s praktickým zaměřením - výuční list
Nástavbové obory - maturitní zkouška

Strojní mechanik

Strojní mechanik (Zámečník) (23-51-H/01)

Charakteristika oboru

V tomto tříletém učebním oboru se žáci učí ručně nebo strojně zhotovovat součásti strojů, zařízení a prvků konstrukcí, pájení a lepení, obsluhu mechanizovaného nářadí, zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, obsluhovat je, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat závady a opravovat je.  Součástí výuky je složení zkoušky ze svařování před komisařem v rozsahu základního kurzu.

Co budeš po vyučení znát a umět

Absolvent je schopen po ukončení studia samostatně udržovat a opravovat stroje 
a zařízení i funkční celky, provádět demontáže, kontroly a opravy strojních částí a jejich montáže, funkční kontroly po provedené opravě, základní ruční a strojní operace při zhotovování dílů, rozpojování, spojování a opravách strojních částí a jednoduché elektrotechnické práce přímo související s opravou příslušného zařízení, provádět technické údržby, zjišťování závad, opravovat, seřizovat a přezkušovat univerzální 
a speciální stroje a zařízení, jejich příslušenství, speciální vybavení a mechanizované nářadí. Absolvent získá odbornou připravenost pro svařování kovů plamenem a řezání kyslíkem a odbornou připravenost pro svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře v rozsahu příslušného základního kurzu pro tento druh svařování.

Uplatnění

Absolventi se uplatní ve strojírenství, ve výrobních, montážních a opravárenských provozech podniku, jako strojní zámečník, montér zámečník, provozní zámečník, montér a mechanik, montér točivých strojů, zámečník kolejových konstrukcí, zámečník kolejových vozidel, montér ocelových konstrukcí, montér plynovodů, montér vzduchotechniky, důlní zámečník, kontrolor strojírenských výrobků, montér kotlář 
a montér potrubář. V případě absolvování příslušného kurzu, vykonaní zkoušky 
a získání příslušného oprávnění je kvalifikován i pro další činnosti (např. svářeč, vazač břemen, řidič vysokozdvižného vozíku).