Učňovské obory - výuční list
Učňovské obory s praktickým zaměřením - výuční list
Nástavbové obory - maturitní zkouška

Kosmetické služby

Pracovní uplatnění absolventa v praxi

Absolvent školního vzdělávacího programu Kosmetické služby je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním, tj. disponuje požadovanými dovednostmi, vědomostmi a zaujímá postoje nutné pro výkon profese.

Absolvent se uplatní zejména v oboru kosmetické služby, pedikúra a manikúra. Při poskytování služeb je připraven kvalifikovaně volit vhodné technologické postupy a důsledně dodržovat. Uplatnění najde i v dalších oblastech při péči o pokožku celého těla, udržování vzhledu, dekorativní kosmetiky a poradenství v oblasti péče o vzhled.

Absolvent je připraven pro práci v pozici zaměstnance malé i střední firmy a po nezbytné praxi i pro soukromé podnikání.

VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 NEOTVÍRÁME PRVNÍ ROČNÍK DENNÍHO ANI DÁLKOVÉHO STUDIA PRO MALÝ POČET UCHAZEČŮ O STUDIUM.