Učňovské obory - výuční list
Učňovské obory s praktickým zaměřením - výuční list
Nástavbové obory - maturitní zkouška

Podnikání

Absolventi se uplatní na trhu práce při samostatném podnikání v profesní oblasti, pro kterou se připravovali v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru.  Uplatní se ve vedoucích pozicích jako, jsou připraveni vykonávat odborné činnosti, provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící činnosti v různých pracovních pozicích právně organizačních formách podnikání, a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele nebo podnikatele.

VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 NEOTVÍRÁME PRVNÍ ROČNÍK DENNÍHO ANI DÁLKOVÉHO STUDIA PRO MALÝ POČET UCHAZEČŮ O STUDIUM.