Učňovské obory - výuční list
Učňovské obory s praktickým zaměřením - výuční list
Nástavbové obory - maturitní zkouška

Mechanik, opravář motorových vozidel

Po skončení přípravy a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je absolvent schopen provádět údržbu, diagnostiku, seřizování a opravy osobních a nákladních automobilů a dalších druhů silničních motorových i přípojných vozidel. Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se ve výrobě, v opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly, stanicích měření emisí, v dopravě apod. Absolvent tohoto studia může dalším studiem dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou.